Ochrana osobních údajů
 


1. Vybrané definice a pojmy

 • CRYSTAL MAILS (dále CM) je projektem společnosti Crystal Web Limited, Bexley Square 6, Salford, M3 6BZ, United Kingdom ( v České republice Crystal Web Limited – organizační složka, se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, Czech Republic).
 • CRYSTAL MAILS (dále CM) poskytuje on-line prostředí a nástroje pro správu a realizaci e-mailových kampaní (služba umožňující tvorbu a rozesílání sdělení e-mailem).
 • Pojem „služba“ zahrnuje servis klientům poskytovaný CM prostřednictvím aplikace umístěné na stránkách www.crystalmails.com.
 • Pojem „klient” zahrnuje fyzickou nebo právnickou osobu, která se k využívání služby registrovala a při registraci potvrdila, že bude využívat službu dle zákona a dle těchto zásad na ochranu osobních údajů.
 • Pojem „osobní údaje“ či „osobní data“ zahrnuje veškeré informace o jednotlivcích (jak je definováno v II.F).
 • Pojem „seznam příjemců“ představuje seznam osobních e-mailových adres, na které klient zaslal, či hodlá zaslat data a CM je získal spolu s dalšími doplňujícími osobními informacemi v rámci poskytování služby jako osobní data.

2. Kategorizace shromažďovaných informací

 • Informace získané při registraci u bezplatné i placené služby a obdržené e-maily. Tyto informace zahrnují vaši IP adresu, jméno, e-mailovou adresu a mohou dle poskytnutých údajů zahrnovat i poštovní adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, informace o platební kartě a další informace jako je pohlaví, zaměstnání a jiné demografické informace. Poskytnutím těchto informací, dáváte souhlas k uložení a použití informací v souladu s těmito zásadami.
 • Informace o kampani a seznam příjemců, ke kterým jsme získali přístup v rámci poskytování služby.
 • Ostatní provozní informace, jako je periodicita používání služby, „cookies”, informace o použitých prohlížečích, operačním systému a tak podobně.
 • Informace o e-mailech zasílaných registrovaným klientům, či příjemcům vyžádaných zpráv. Získáváme informace o otevření e-mailu a proklicích na odkazy.
 • Doplňkové informace můžeme získat při využívání více služeb, vyhledávání na internetu či jinde.

3. Využívání a předávání osobních údajů

Využívání a předávání osobních údajů je možné pouze pro:

 • Zajištění funkčnosti a využívání služeb CM.
 • Informování klientů o nových funkcích systému, změně služeb, plánovaných technických odstávkách, aktualizacích.
 • Informování klientů o nových obchodních podmínkách, či zásadách ochrany osobních údajů, smluv, či jiných významných dokumentů.
 • Informování klientů o změnách ve společnosti (fůze, změna právní formy a podobně).
 • Běžné provozní komunikaci s klienty.
 • K zasílání vyúčtování, faktur, přehledu dlužných částek, oznámení, či upozornění.
 • Zpracování finančních transakcí.
 • Zajištění zákaznické podpory.
 • Získání zpětné vazby.
 • Ochranu práva a ke splnění zákonných požadavků (např. soudní příkaz, předvolání).
 • Podporu soudního či rozhodčího řízení.
 • Sdílení informací s poradci (např. právník) za účelem nalezení souladu s právními, či jinými zákonnými požadavky.
 • Analýzu dat a zlepšování poskytovaných služeb (např. benchmarking, či obecné porovnávání kampaní).
 • Pro vyžádané (“opt-in”) informování klientů o novinkách a možných nabídkách.
 • K informování o fyzickém (loupež, útok, ..) či internetovém (hacking) narušení bezpečnosti či významném pokusu o narušení bezpečnosti třetí stranou za účelem získání osobních údajů klienta a osobních údajů z jeho seznamu příjemců.

4. Seznamy příjemců

Seznam příjemců klienta je fyzicky i elektronicky uložen v zabezpečeném prostředí, ke kterému mají přístup pouze vybraní pracovníci CM.

CM nebude nakládat se seznamy příjemců klienta (poskytnutí třetí straně, prodej, krádež, vlastní využití) pokud to nevyžaduje zákon, či nepůjde o odpověď na přímou stížnost.

CM bude poskytovat seznamy příjemců k:

 • Zajištění zákaznické podpory na žádost klienta.
 • Ochraně práva a ke splnění zákonných požadavků (např. soudní příkaz, předvolání).
 • Podpoře soudního či rozhodčího řízení.
 • Analýze dat a zlepšování poskytovaných služeb (např. benchmarking, či obecné porovnávání kampaní).
 • Sdílení informací s poradci (např. právník) za účelem nelezení souladu s právními, či jinými zákonnými požadavky.

Při změně majetkových či vlastnických struktur (fůze a pod) zajistí CM, že výsledná nástupnická organizace bude respektovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

5. Obsah e-mailových kampaní

Vzhledem k tomu že odeslané e-maily putují přes řadu serverů třetích stran mohou třetí strany číst obsah sdělení. E-mail není určen k rozesílání důvěrných informací.

CM má právo namátkově kontrolovat obsah rozesílaných sdělení v souladu s obchodními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a kontrolovat dodržování zákona (např. zamezení propagace fašismu, apod.)

6. Oznámení o změnách

Změny Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na webové stránce www.crystalmails.com a rovněž rozeslány e-mailem klientům s 30 denním předstihem.

Klient může vznést námitku ke změnám do 30 dnů od zveřejnění na www.crystalmails.com nebo od odeslání e-mailu CM klientovi. Pokud klient námitku vznese, má se za to, že změna mezi CM a konkrétním klientem není platná pro všechny skutečnosti od vzniku vztahu mezi klientem a CM do termínu účinnosti navrhované změny, avšak pro všechny skutečnosti po termínu účinnosti je změna platná.

7. Správnost údajů

Klient je zodpovědný za okamžité informování CM o změnách svých kontaktních údajů (např. e-mailová adresa).

Údaje klienta CM uchovává nezbytně dlouho pro poskytování služeb. Informace o rozesílání e-mailů a kampaní spojených se stížnostmi pak po dobu neurčitou.

8. Oznámení o narušení bezpečnosti

V případě porušení zabezpečení, či neoprávněném zásahu do CM systému, které ovlivňuje klienta či osoby na seznamech příjemců informuje CM klienta, jakmile je to možné. Následně CM informuje i o nápravných opatřeních přijatých v reakci na narušení.

9. Úřad na ochranu osobních údajů

V České republice je CM registrován úřadem na ochranu osobních údajů v souladu s těmito zásadami pod registračním číslem 00041392. Podle zákona jsme zodpovědní za údaje našich klientů, ne ale, pokud jde o osobní údaje seznamu příjemců klienta, kde působíme jako zpracovatel dat.

10. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné, pokud jde o všechna data, která jsme získali od registrace klienta v souladu s podmínkami použití.

11. Dotazy

V případě dotazů, připomínek, obav, potřebě změny či odstranění osobních údajů, nás upozorněte na e-mail info@crystalmails.com, či běžnou poštou na adrese:

CRYSTAL WEB LIMITED – organizační složka
Mírového hnutí 2137/7
149 00, Praha 4 – Chodov
Česká republika

Platné k 1.12.2011

Vyzkoušejte zdarma Rychlá prohlídka