Bezpečnost především!
Víceúrovňové zabezpečení systému CrystalMails


Uživatelský přístup

  • Uživatelé mají přístup pouze do části systému určeném pro operace na svým uživatelským účtem.
  • Uživatel v žádném případě nemá přístup do dat cizích účtů. Toto je realizováno implementací řady bezpečnostních opatření na úrovni aplikace a aplikačního kódu.
  • Veškerý přístup k aplikaci probíhá pomocí šifrovaného HTTPS připojení. Není proto možné “odposlechnout” heslo pro přístup do systému.

Zabezpečení na síťové vrstvě

  • Celý systém pracuje v odděleném síťovém segmentu a obahuje síťový firewall. Vlastní aplikační a datové vrstvy nejsou veřejně dostupné.

Zabezpečení SQL

  • SQL server je zabezpečen na úrovni definovaných uživatelských práv, přičemž přístup k serveru není možný z veřejné sítě.
  • V rámci aplikace jsou užity pouze systémové účty s omezeným přístupem k datům.

Zabezpečení virtuálních serverů

  • Veškeré aplikační a databázové servery jsou instalovány jako virtuální servery. Jsou zabezpečené a nejsou dostupné z veřejné sítě. Na serverech jsou povoleny pouze služby související s rolí serveru v síťové infrastruktuře.

Fyzické zabezpečení

  • Hardware hostující virtuální infrastrukturu se systémem je umístěn v zabezpečené místnosti s kamerovou ochranou v objektu s fyzickou ostrahou 24/7. Do místnosti mají přístup pouze autorizované osoby.
Vyzkoušejte zdarma Rychlá prohlídka